Blade servery

Účelem blade serverů neboli blade systémů je maximalizace výkonu a úspory místa při zachování možnosti rozšiřování a upgradu serverového hardwaru. Díky této modulárnosti jsou tyto ultratenké a výkonné servery ideálním řešením pro střední a velké firmy, jejichž nároky na výpočetní výkon se mění „každý druhý den“. Blade servery se od klasických serverů liší hardwarovou konstrukcí. Jednotlivé servery jsou vyráběny ve formě tzv. bladů („žiletek“, odtud název), které se zasunují kolmo do centrální skříně (šasi), do níž se jich běžně vejde 8 až 16. Šasi zajišťuje pro jednotlivé „žiletky“ napájení a chlazení, poskytuje jim síťové rozhraní a propojení s ostatními „žiletkami“ pomocí ethernetu nebo může obsahovat i switch. Jaké jsou tedy hlavní výhody blade serverů? Především je to úspora prostoru v datovém centru, úspora energie a redukce potřebné kabeláže. Díky flexibilitě a snadné rozšiřitelnosti umožňují konsolidaci serverů, což je v podstatě spojení několika serverů v jeden, vysoce výkonný stroj. Ukázkou řešení blade serveru je například HPE BladeSystem c7000.

Cloud computing

Cloud computing je v současnosti jedním z nejskloňovanějších pojmů v poskytování IT služeb. Jedná se o přelomovou technologii, která šetří vaše finanční náklady díky sdílení hardwarových a softwarových prostředků. Cloud computing nabízí výpočetní techniku jako vysoce variabilní službu, kterou si můžete dle svých představ a požadavků sami přizpůsobit. Co si pod sdílením prostředků a variabilitou představit? Zatížení serverů, na kterých běží vaše aplikace či služby, je ve většině případů mnohonásobně nižší než výkon, který je server schopen poskytnout. Tento server se pak laicky řečeno „fláká“, a požírá tak vaše finanční prostředky. Pomocí cloudového řešení si můžete sami nastavit, jaký výkon skutečně potřebujete, a nemusíte tak platit „jalový“ výkon serveru.

Obdobný příklad ze života:

„Představte si, že máte rádi pivo a v horkých letních dnech jich potřebujete vypít pět denně. Nebudete si ale kupovat celý pivovar, schopný produkovat stovky hektolitrů piva, ale zajdete si na ně do hospůdky vedle pivovaru. V zimním období však vaše chuť na pivo klesne a vy vypijete například jen dvě piva. Variabilita tedy v tomto případě spočívá v tom, že si sami řeknete, na kolik piv máte chuť a kolik jich také zaplatíte (nemusíte financovat chod celého pivovaru). Pivovary využívají také sdílení prostředků, jelikož vaří pivo pro mnoho dalších žíznivých lidí.“

Kromě investičních úspor přináší cloud computing také výhody v podobě snadné správy a údržby systémů, nemluvě o rychlosti a jednoduchosti nasazení nových IT řešení. Celá nenáročnost na správu cloudového řešení vychází z toho, že je nakupován jako variabilní služba, nikoli jako jednorázový produkt.

CPU

CPU (Central Processing Unit) neboli mikroprocesor je jedna ze základních součástí počítače. Stejně jako mozek ovládá lidské tělo, řídí procesor celý počítač a provádí veškeré výpočty, které jsou k běhu spuštěných programů potřeba.

Failover

Funkce, která umožňuje automatické přepnutí běhu systému na jeho redundantní části, a tím zajišťuje nepřetržitý provoz bez jakýchkoli ztrát i v případě selhání původně využívané části systému. V praxi to znamená, že pokud kterákoli část hardwaru poskytovatele z jakéhokoli důvodu přestane fungovat, zákazníkův systém je stále plně funkční. Navíc zákazník ani nepozná, co se stalo, a o všechno se postará poskytovatel služby jakožto správce celého systému.

Firmware

Softwarová část zařízení, která je pevně spjata s hardwarem a která bez něj není samostatně použitelná. Je možné jej přirovnat k systému užívanému ve firmě bez závislosti na poskytovaných službách. Systém firmě umožňuje fungovat, lze jej v případě potřeby vylepšit, a tím zvýšit výkonnost, a to beze změny poskytovaných služeb. Poskytované služby v tomto příkladu značí aplikace běžící na hardwaru obsluhovaném firmwarem.

HPE 3PAR Utility Storage

Společnost Hewlett-Packard Enterprise svedla v loňském roce tvrdý souboj s konkurenčním Dellem o společnost 3PAR, která byla v té době mezi výrobci systémů a softwaru pro ukládání dat na prvním místě. O významu této společnosti vypovídá i fakt, že HPE byla ochotna zaplatit 2,35 miliardy USD. Cílem této obrovské investice bylo vyvinout novou generaci storage, HPE 3PAR Utility Storage, schopnou dodávat agilní a efektivní úložiště pro virtuální a cloudová datová centra. Okamžitá rozšiřitelnost a přizpůsobení umožňuje sledovat vaše měnící se potřeby nejen rychle, ale i efektivně s ohledem na náklady. Jaké jsou hlavní výhody a vlastnosti HPE 3PAR Utility Storage?

Autonomní storage
 • ● technologie autonomního tieringu (blíže viz multi-tier storage) vyvažuje náklady a výkon při poskytování úrovně služeb s cílem co největší minimalizace nákladů
 • ● autonomní provisioning a management zjednodušuje a urychluje společnou administraci storage a zároveň snižuje pravděpodobnost lidské chyby
 • ● softwarové produkty redukují manuální administraci pomocí autonomního monitoringu výkonu a využití kapacity

Multi-tenancy storage
 • ● HPE 3PAR storage systémy jsou navrženy pro zajištění efektivní podpory více „nájemníků“ v reálném čase, tzn. různé skupiny uživatelů z různých oddělení či podniků využívají společné úložiště
 • ● do architektury storage je vestavěna schopnost poskytovat mimořádně kvalitní služby, umožňuje také využití vysoké kapacity a efektivní operace při zachování podpory multi-tenancy

„Zelená“ storage
 • ● storage HPE 3PAR jsou navrženy tak, aby byly efektivní nejen energeticky, ale také výkonově
 • ● HPE garantuje snížení potřebné kapacity úložiště o 50 % a více, a dokáže tak zajistit vaše potřeby

HDD

Pevný disk neboli HDD (Hard Disk Drive) je zařízení využívané pro trvalé uchovávání velkého množství dat. Jedná se o základní součást každého počítače. Pevné disky, které se v současné době na trhu vyskytují, dosahují kapacity v řádu jednotek terabytů (TB).

HPE CloudSystem

Cloudové řešení HPE CloudSystem je ucelené prostředí hardwaru i softwaru pro poskytování cloudových služeb. Klíčovými stavebními kameny jsou technologie HPE BladeSystem, HPE
Matrix Operating Environment, HPE Cloud Service Automation a HPE 3PAR Utility Storage. Softwarovou nadstavbou je pak produkt Operation Orchestration pro celkovou automatizaci řešení. Díky tomuto nástroji je možné výrazně optimalizovat opakující se úlohy a předcházet vzniku lidských chyb. S touto konvergovanou platformou můžete přizpůsobit dynamicky se měnící požadavky a potřeby na IT díky provisioningu a modifikaci komplexní infrastruktury během několika minut.

Hybridní cloud

Hybridní cloudový systém je jakousi kombinací již zmiňovaného privátního a veřejného cloudu. Tento typ cloudu je výhodný pro ty, kdo chtějí využívat výhody veřejného cloudu a zároveň mít svá citlivá data u sebe, pod svou správou. Jinak řečeno, v tomto modelu hybridního cloudu si zakoupíte požadované služby, veškerá data však budete mít uložena ve svém tradičním datovém centru. Další výhodou hybridního cloudu je možnost využívat vlastní IT prostředky a ke cloud computingu přistupovat ve chvíli velké zátěže či přetížení, čímž se eliminuje nutnost upgradu vaší IT infrastruktury.

IaaS

Infrastructure as a Service – Infrastruktura jako služba je jedním z distribučních modelů cloud computingu. Zákazníkovi umožňuje platit za využití informačních technologií poskytovatele podobně jako za telefon. Platí se většinou za množství uložených dat nebo využitý čas procesoru. V tomto obchodním modelu tudíž není nutné investovat do vlastní rozsáhlé infrastruktury, ale lze výhodně využít možnosti Pay-As-You-Go. Uživatel tedy platí pouze za reálně využitý výkon v rámci infrastruktury poskytovatele. Tento typ služby je výhodný všude tam, kde je nutné dynamicky reagovat na požadavky ze strany uživatele.

IPv6

Protokol IP verze 6 patří k tématům, o nichž se v dnešní době často diskutuje. Vznikl jako náhrada za aktuálně používanější protokol IPv4, jehož možnosti adresace jsou pomalu, ale jistě vyčerpány. Aby mohlo jakékoli zařízení přímo komunikovat v internetu, potřebuje mít přidělenou svoji jedinečnou veřejnou IP adresu. Vzhledem k tomu, že v dřívějších dobách se s přidělováním veřejných adres poskytovatelům nemálo plýtvalo, začíná být adresní prostor poskytovaný protokolem verze 4 nedostatečný. Vzhledem k rychlosti, s jakou se současný internetový svět rozpíná, bude nasazení vyšší verze protokolu ve všech oblastech nezbytné. IPv6 totiž poskytuje mnohonásobně větší adresní prostor a je schopen uspokojit potřeby veřejných IP adres pro všechna zařízení, která mohou být připojena do internetu.

IPS

V současné době dochází v internetu stále častěji k napadání serverů a služeb. Tyto útoky jsou specifické tím, že před vlastním útokem probíhá škodlivá aktivita, jejíž cílem je odhalit slabá a dostatečně nezabezpečená místa. Zamezit takovýmto útokům mají zařízení či systémy pro prevenci průniku, tzv. IPS (Intrusion Prevention System). Funkce IPS spočívá v identifikaci škodlivé činnosti, zaznamenání informací o jejím průběhu, blokování činnosti a následném reportingu. Reportovaná data jsou předávána výzkumnému týmu, který zajišťuje vytváření bezpečnostních pravidel a spravuje také databázi podezřelých IP adres. Příkladem inteligentního IPS řešení je TrendMicro TippingPoint.

Migrace dat

Migrace dat je proces, během kterého dochází k přesunu dat mezi různými úložišti či dokonce samotnými systémy. Samozřejmostí je i migrace P2V, kdy dochází k převodu fyzického serveru do virtuálního prostředí. Migrace typu P2V je vhodná všude tam, kde zákazník řeší obnovu fyzického prostředí z důvodu zastaralé infrastruktury a uvažuje o možnosti využít cloudových služeb některého z poskytovatelů.

Multi-tier storage

Multi-tier storage (česky víceúrovňové úložiště dat) je inteligentní systém pro ukládání uživatelských dat, který využívá výhody různých technologií. Úložiště je nejčastěji rozděleno do tří úrovní, přičemž v každé úrovni jsou uložena různě využívaná data. Stručně řečeno, inteligentní úložiště sleduje četnost používání jednotlivých dat a tato data pak automaticky migruje mezi úrovněmi. Nejvíce využívaná data musejí být rychle přístupná, a jsou tedy uložena v nejrychlejší a zároveň nejdražší úrovni 1, která je zpravidla postavena na technologii SSD disků. Druhá úroveň, postavená nejčastěji z klasických vysokootáčkových pevných disků SATA, se využívá pro méně používaná data. Nejméně využívaná data jsou pak uložena v poslední, třetí úrovni, která je tvořena levnými klasickými pevnými disky SATA, jaké například obsahují běžné stolní počítače.

PaaS

Platform as a Service (platforma jako služba) – V modelu PaaS poskytovatel poskytuje kompletní prostředky pro podporu celého životního cyklu tvorby a poskytování webových aplikací a služeb plně k dispozici na Internetu, bez možnosti stažení softwaru.

Typickým zástupcem takovéto platformy je například prostředí pro běh internetových aplikací složených z několika webových či databázových serverů. V takovém případě uživatel nemusí vůbec řešit zabezpečení samotných serverů a aplikačních prostředí, pouze je využívá pro běh své vlastní aplikace. Odpadají tudíž operativní náklady na správu takovéhoto řešení a uživatel se může plně soustředit pouze na svůj projekt.

Privátní cloud (Private Cloud)

Privátní cloud je cloud provozovaný pouze pro jednu organizaci. Je provozován buď organizací samotnou, nebo další osobou.

RAM

Anglickou zkratkou RAM (Random Acces Memory) se často označuje operační paměť, kterou mozek počítače (mikroprocesor) využívá pro dočasné ukládání právě zpracovávaných dat. Obecně lze říci, že čím více dat počítač zpracovává, tím více operační paměti bude pro svou práci potřebovat.

SaaS

System as a Service (systém jako služba) – V tomto případě je aplikace licencována jako služba pronajímaná uživateli. Uživatelé si tedy kupují přístup k aplikaci, nikoli aplikaci samotnou. SaaS je ideální pro ty, kdo potřebují jen běžné aplikační software a požadují přístup odkudkoliv a kdykoliv.

V dnešní době je vyvíjen velký tlak na snižování nákladů v rámci IT oddělení firem. Pokud společnost používá určité typizované řešení, je mnohdy výhodnější si tento program pronajmout jako službu. Vhodným příkladem je e-mailové řešení firmy. Zákazník nepotřebuje investovat do vlastního hardwaru, nakupovat licence pro operační systém či další software ani vydávat značné náklady na operativní činnosti související s provozem takovéto aplikace. Pro zákazníka je důležité, že svůj systém bude mít dostupný kdykoliv a odkudkoliv. Poskytovatel v takovém případě zaštiťuje kompletní životní cyklus programu od jeho instalace, správu či různé bezpečnostní aktualizace. Uživatel pak pouze využívá samotný program bez nutnosti jakkoliv se podílet na jeho správě, čímž výrazně snižuje svoje náklady na administrativu.

Storage

Pojem storage označuje zařízení, které slouží pro ukládání vašich dat. Toto datové úložiště se může skládat z více druhů paměťových zařízení, která využívají pro ukládání dat odlišnou technologii.

Storage performance

Tato funkcionalita umožňuje využít moderní funkci našeho datového úložiště s názvem „Dynamická adaptivní optimalizace“. Vaše data budou ukládána dle způsobu jejich využití. Doporučujeme zvolit performance packet, který je pro provoz aplikací optimální.

 • Performance packet
  Data jsou dle způsobu využití ukládána na tři úrovně úložiště, od nearline disků, přes SAS disky až po SSD.
 • Racing packet
  Data jsou dle způsobu využití ukládána výhradně mezi dvě úrovně úložiště – SAS disky a SSD.

U jednotlivých typů storage performance packetů je nastaven maximální možný výkon na úrovni diskových operací. U Performance packetu je nastaveno na 200 IOPS, u Racing packetu pak na 1 000 IOPS.

Šifrování dat

Šifrování dat je druh kryptografie, který zabezpečuje elektronická data před neautorizovaným přístupem, čímž umožňuje chránit soukromí vlastníka.

Škálovatelnost

Škálovatelnost neboli rozšiřitelnost je velmi žádanou vlastností jakéhokoli systému. Umožňuje pracovat se změnami potřeby pouze jednoduchým rozšířením systému bez potřeby jeho výměny.

TrendMicro TippingPoint

TrendMicro TippingPoint je hardwarový prvek zajišťující bezpečnost cloudového systému. Tento prvek dokáže analyzovat příchozí datový provoz a hledat v něm pokusy o „vytipování“ slabých míst vašeho systému nebo prolomení zabezpečení vašich služeb. Vývojem inteligentních prvků TippingPoint, zajišťujících bezpečnost vašeho cloudového řešení, se již řadu let zabývá společnost HP. Příkladem špičkového produktu na trhu je TrendMicro TippingPoint.

Traffic

Termínem traffic (česky provoz) se označuje průměrná hodnota vytížení sítě (rychlost) v určitém čase.

Veřejný cloud (Public Cloud)

Někdy označován jako klasický model cloudu. Poskytovatel cloudové služby vlastní větší hardwarový výkon a ten vytvářením jednotlivých virtuálních zařízení rozděluje jednotlivým zákazníkům. Na rozdíl od privátního cloudu není celý určen pro jeden celek (například firmu), ale jednotlivé virtualizované servery jsou prodávány koncovým zákazníkům.

Virtualizace

Při virtualizaci dochází k napodobení jiného fyzického prostředí, než jaké je dostupné. Pomocí virtualizace je například možné pustit hry ze staré televizní konzole na moderním počítači, a mít tak spuštěný program na hardwaru, který jako takový není podporován. Virtualizace nám také umožňuje spustit takových procesů více zároveň. Můžeme tak spustit více virtuálních počítačů na jednom fyzickém hardwaru. Uživatel nepozná, že se nejedná o zařízení fyzické, ale pouze virtuální, a dané řešení navíc přináší výrazné snížení nákladů. Není totiž potřeba kupovat, napájet a servisovat více než jedno zařízení. Jeho nákupní i provozní cena je sice vyšší než cena jednoho standardního stroje, ale uvážíme-li, že stačí pouze jeden takový, je zřejmé, že ke snížení nákladů dojde. Virtuální servery, které běží na nově pořízeném zařízení, pak může využívat více různých uživatelů, a náklady se tak rozdělí. Tímto způsobem lze přeprodávat momentálně nevyužitý výkon.

Virtuální server

Virtualizovaný hardware přesně podle potřeb zákazníka. Nejedná se o fyzický stroj, nýbrž o virtuální server, který ve skutečnosti pracuje na poskytovatelem přiděleném hardwaru, na nějž koncový uživatel nevidí – vše se tváří jako standardní server.

vMotion

vMotion představuje jednu ze sofistikovaných funkcí produktu VMware. Umožňuje přesunout váš virtuální server z jednoho fyzického serveru na jiný bez dopadu na koncového uživatele. vMotion udržuje využívané IT prostředky stále v provozu, čímž poskytuje flexibilitu a dostupnost pro uspokojení vašich rostoucích požadavků. Co vMotion přináší uživateli? Především se jedná o snížení času výpadku systému a z toho plynoucí zlepšení spolehlivosti a kontinuity poskytovaných služeb. Redukuje také náklady na IT díky flexibilitě při konsolidaci serverů. vMotion také zvyšuje energetickou efektivitu při poskytováních stejných služeb na méně serverech, díky dynamickému vypínání nepoužívaných serverů.

VMware

VMware je software, který umožňuje na jednom počítači provozovat několik virtuálních počítačů současně. Pomocí produktu VMware lze provozovat různé systémy od klasických počítačů pro běžnou práci či administrativu až po webové či databázové servery. Společnost VMware je díky svému špičkovému produktu v oblasti virtualizace vnímána jako absolutní světový leader. Mezi spokojené zákazníky, kteří využívají řešení právě od VMware, patří mnoho významných světových firem, například Volvo, Ernst & Young či American Express.

Vysoká dostupnost (High availability)

Vysoká dostupnost cloudových služeb je dána tím, jakým způsobem jsou služby realizovány. Při technickém výpadku je vadný hardware s minimálním zpožděním nahrazen redundantním hardwarem k tomu určeným. Uživateli tak cloudová služba přináší 100% dostupnost služeb i při výpadku používaného hardwaru. Uživatel navíc výpadek nijak nezaznamená a nedojde k žádné ztrátě dat ani výkonu.

Web 2.0

Web 2.0 je termín, který vznikl v roce 2004 a který označuje druhou generaci vývoje World Wide Webu. Termín 2.0 byl převzat ze softwarového průmyslu, kde se užívá pro nové verze programů (označované postupnou inkrementací čísel). Stejně jako software obsahuje i nová generace webu nové funkce a funkcionality, které nebyly v minulosti dostupné. Pojem Web 2.0 ale spíše označuje řadu technologických zlepšení, nikoli novou verzi webu. Mezi příklady funkcí nebo částí Webu 2.0 patří blogy (stránky, kde uživatelé přidávají příspěvky o svém každodenním životě), Wiki servery (stránky jako např. Wikipedie, což jsou internetové encyklopedie spravované uživateli z celého světa), sociální sítě (stránky jako Facebook nebo MySpace, kde uživatelé komunikují se svými přáteli) nebo nejrůznější webové aplikace spustitelné přímo v internetovém prohlížeči. Technologie Web 2.0 poskytují vyšší stupeň interakce internetu s uživatelem, který nebyl dříve dostupný. Internetové stránky jsou stále dynamičtější, umožňují vytvářet „online komunity“, a ulehčují tak sdílení informací na internetu.

Kontakt

Casablanca INT, Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4
tel.: +420 270 000 220, e-mail: info@bigblueone.cz

ZAREGISTRUJTE SE