S migrací dat na cloud je spojeno riziko výpadku našich služeb.

Specialisté společnosti Casablanca mají rozsáhlé zkušenosti s migracemi systémů z fyzických serverů na virtuální prostředí. Umíme předem posoudit konkrétní rizika migrace i u velmi komplikovaných projektů a nabízet individuální řešení. Procesy jsou nastaveny víceúrovňově s prioritou bezvýpadkového přechodu. V těchto procesech využíváme nástroj Physical-to-Virtual, který automatizuje a usnadňuje proces migrace.

Nemáme s cloudem zkušenosti, migrace dat bude složitá a drahá.

Díky zkušenostem našich specialistů umíme posoudit průběh migrace a s klientem řešit optimální proces včetně ošetření rizik a ověřování pilotních fází. Samotná migrace pak probíhá díky podpůrným nástrojům ve velmi krátké době. Umíme navrhnout efektivní a bezpečné alternativy.

Prostředí je sdíleno v cloudu s někým jiným a někdo může mít přístup k našim datům.

Cloud BIG BLUE ONE je navržen v souladu s nejpřísnějšími požadavky na bezpečnost. Technologie VMware zabezpečuje oddělený přístup k datům jednotlivých virtualizovaných systémů. O virtuální prostředí se neustále stará tým zkušených pracovníků s prioritou udržovat systém na maximální úrovni zabezpečení, včetně proaktivního monitoringu a případných reakcí na mimořádné situace. I tak jsme připraveni posouvat hranice bezpečnosti podle individuálních potřeb (IDS, pokročilý firewalling, šifrování dat a komunikace).

Jsme zvyklí svůj server vidět a mít možnost si na něj sáhnout.

V našem Datacentru Casablanca vytváříme již od roku 2000 to nejlepší prostředí pro tisíce serverů. Každý rok jsou prostory a jejich vybavení modernizovány tak, aby byly technologie i zařízení udržovány na té nejvyšší možné úrovni. Ve vlastních prostorách nemůže klient nikdy dosáhnout lepší úrovně zajištění napájení, chlazení, konektivity do internetu a bezpečnosti současně.

Kontakt

Casablanca INT, Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4
tel.: +420 270 000 220, e-mail: info@bigblueone.cz

ZAREGISTRUJTE SE